golha

Call
(301) 279-6778
for purchase & contribution

گنج واره گل های جاویدان

    به چه کار آیدت ز گل طبقی                              از گلستان من ببر ورقی   

            گل همین پنج روز و شش باشد                          وین گلستان همیشه خوش باشد

                                                                                       " سعدی"  

                                      " گنج واره گل های جاویدان"

                                          میراث فرهنگی داود پیرنیا

                               به کوشش: منصوره پیرنیا      داریوش پیرنیا

گل های جاویدان در تعبیر " گلی است که هرگز نمیرد "، و نشات گرفته از فروزه های فرهنگ و تمدن ایران، یعنی موسیقی، کلام و صدای انسان است با زمینه واصالت انتقال تفکر وعشق با ریشه های عرفان خردگرا.

از روزگاران پیشین، روشنگران ایرانی در خلوت خویش از موسیقی و کلام مدد می گرفتند و درون و باطن خود را صیقل می دادند. در پی تسلط اقوام فرودست بر کهن دیار ایران زمین، مردمان ما در نهان از ریشه های متفاوت به زبان ها و موسیقی های مختلف راز دل می گفتند. درهزاره ای که گذشت این کلام و موسیقی الفت خاص پیدا کرد و حرم و دیر و مسجد و میخانه در یک معنای فراعشق درآمد.

 داود پیرنیا با زمینه دریافت های عرفانی و تسلط بر فرهنگ و تاکید برادبیات و موسیقی ایرانی، تالیف گل های جاویدان را وظیفه ملی خود دانست او با اعتقاد و احاطه خاص به عرفان خرد گرا الفت درونی بین کلام، صدای انسان و موسیقی را به روشی که در مجالس دیدار اهل طریقت عشق به حق شنیده بود، تحت عنوان گل های جاویدان  با همکاری و یاری استادان ادبیات فارسی، موسیقی و گویندگان نام آور وگمنام ایران تالیف کرد. به طریقی که برای همگان قابل درک باشد. تالیف در معنای باطنی الفت دادن شعر، نثر و موسیقی و صدای انسان است وهدف نهائی انتقال فکر متعالی اندیشمندان ایرانی از یک سو و تلطیف روان شنونده از سوی دیگر است تا خشونت و خودپرستی بین پیروان ادیان از جاکنده شود وعشق به حق جانشین آن گردد.

 مجموعه گل های جاویدان بمدت بیست وسه سال از نوبهار 1335 خورشیدی تا زمستان 1357 خورشیدی از طریق شبکه سراسری رادیو بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی صوتی به درون خانه ها و گردهمائی های جمعی صاحبدلان راه پیدا کرد و مردم ظاهر و باطن گل های جاویدان و دیگر شاخه های معنوی آن را مانند گل های رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گل های صحرائی را به درستی پذیرا شدند. مجموعه گل های تازه و گلچین هفته و تک نوازان که در این " گنج واره گل های جاویدان " میراث فرهنگی داود پیرنیا  جای داده شده است، نیز نشات گرفته از معارف ایرانی است.

" بنیاد داود پیرنیا"  با همیاری دوستداران گل ها در زمان حیات دنیوی آن زنده یاد در دهه پنجاه خورشیدی و با همیاری فرزندان و دوستداران در نیاخاک تحت عنوان بنیاد " گل های جاویدان " میراث فرهنگی داود پیرنیا برای شناخت، حفظ و اشاعه معارف ایرانی ریشه گرفت. منظور از معارف ایرانی، فرهنگ و تمدن ایران، و گل های جاویدان فروزه های نامیرای این فرهنگ و تمدن تعریف شده است.

" بنیاد داود پیرنیا" پس از زمستان 1357خورشیدی از بیم نابودی این گنجینه بی نظیر به حفظ مجموعه همت گماشت و در درون مرز و برون مرز گل ها را حفظ کرد. اکنون پس از گذشت سه دهه، جنبشی همگانی در شناخت و حفظ  فروزه های معارف ایرانی در جامعه ایرانی در ایران و برون مرز  و دوستداران ایران شناس در انجمن ها و مراکز پژوهش عالی جامعه جهانی، بوجود آمده است. گل ها از زیر خاکستر و حجاب تعصب جاری در روزگار ایران بیرون آمده و آماده است به خانه ها و دل های گرم نسل جوان، راه یابد.

مجموعه "گنج واره گل های جاویدان" که در برگیرنده افزون بر هزار ساعت برنامه و بیش از دوهزارو پانصد قطعه است بوسیله پژوهشگران زبده، دانش آموختگان شرق و غرب "منقح" شده است و بوسیله بنیاد " گل های جاویدان" میراث فرهنگی داود پیرنیا که بنیادی غیر انتفاعی است، آماده شده است که تحت شرایط متعارف قانونی دراختیار دوستداران قرار گیرد.

گنج واره گل های جاویدان در حقیقت یک انسیکلوپیدیا و یا کامل تر بگوئیم یک دائره المعارف شنیداری با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته قرن بیست و یکم میلادی است. این دائره المعارف در برگیرنده صدها هزار نغمه، لحن، حروف، کلمه نثر و نظم به شیوه کهن، شعر نو و شعر سپید است. همراه تفسیر و تعبیرهای متناسب و یا گفته های روشنگر در شرح احوال شعرا، نویسندگان متفکرین خنیاگران و آهنگسازان. ساخته ها و شیوه زندگی قلندران آزاد اندیش و پیران طریقت عشق و یا استادان ادب و موسیقی ایرانی است به نحوی که برای همگان قابل درک باشد و شوق و ذوق زندگی را در شنونده پایدار کند.

در گنج واره گل های جاویدان افزون بر برنامه های گل های جاویدان، گل های رنگارنگ، یک شاخه گل، برگ سبز، و گل های صحرائی و گل های تازه آثار تک نوازان موسیقی ایرانی گزیده ترانه ها آهنگ و ریتم و موسیقی شوخ و شنگ و رقص اقوام ایرانی در برنامه های گلچین هفته جای خاص خود را دارد.

مجموعه " گنج واره گل های جاویدان " مانند آتش مقدسی است که در روزگار حمله تازیان به ایران زمین، از نیاخاک به سوی سرزمین های شرقی که از مواهب نسبی آزادی باورهای انسانی برخوردار بودند، برده شد و در روزگار تعادل، آتش که نماد خورشید در روی زمین است به خانه خود بازگشت داده شد. دوستداران " گل های جاویدان" بر آن هستند که در راه شناخت، حفظ و گسترش فروزه های عرفان خردگرا، بکوشند، و از طریق اهداء این مجموعه به کتابخانه ها، دانشگاه ها مراکز علمی ایران شناسی، و مراکز شناخت موسیقی و ادبیات فارسی این تفکر و بینش فرا عقل را زنده و جاوید نگاهدارند.

انتشارات مهر ایران با پیشینه انتشار کتاب و نخستین کتاب گویا، به زبان فارسی،  سی دی رام های آموزش زبان فارسی رزتا استون، ودی و دی، در قریب به چهار دهه گذشته بنیاد " گل های جاویدان " میراث فرهنگی داود پیرنیا را درجهت گسترش موسیقی، هنر وفرهنگ ایران بوجود آورده و عهده دار تکمیل و حفظ و حراست این کار بزرگ گردیده است این مجموعه با توجه به اصول بازسازی شده است و پس از این انتشار،  بنیاد کار تنظیم و انتشار " انسیکلوپیدیای گل های جاویدان " را پیش رو دارد.

 " گنج واره گل های جاویدان"  با بهره گیری ازتکنولوژی صوتی پیشرفته در یک " آی پاد"   گنجانیده شده و می تواند بطور متناوب  در دسترس دوستداران گل ها و بصورت هارد دیسک در اختیار مراکز علمی، موزه ها و کتابخانه ها و مجموعه داران فرهنگ و تمدن ایران در جهت استفاده همگان قرار داده می شود.

بدینوسیله از دوستداران و پشتیبانان همیشگی معارف ایران انتظار یاری وهمکاری دارد و امیدوار است بنیاد " گل های جاویدان " میراث فرهنگی داود پیرنیا، را در راستای حفظ فرهنگ ایران با خرید، حفظ وهدیه آن به مراکز پژوهشی و علمی یاری دهند.

                                                                                    دبیر بنیاد: داریوش پیرنیا

 

بنیاد  " گل های جاویدان" ، میراث فرهنگی داود پیرنیا

به کوشش: منصوره پیرنیا و داریوش پیرنیا

 در جهت شناخت، حفظ و گسترش معارف ایرانی، مجموعه گل های جاویدان، گل های رنگارنگ، گل های صحرائی، برگ سبز، یک شاخه گل، گل های تازه و گلچین هفته و تک نوازان را با کیفیت عالی در بیش از دوهزاروپانصد برنامه و قطعه بطور دیجیتال تهیه و در مجموعه " گنج واره گل های جاویدان " در اختیار دارد.

این مهم با تلاش بسیار و بهره گیری ازآرشیو بنیاد " گل های جاویدان، میراث فرهنگی داود پیرنیا، پس از ثبت در کتابخانه کنگره آمریکا و سایر مراجع حقوقی انجام پذیرفته است.

بدینوسیله از کلیه مجموعه داران وعلاقمندان به " گل ها" تقاضا دارد جهت تهیه

 " آی پاد "، " گنج واره گل های جاویدان" مستقیما با بنیاد غیرانتفاعی گل های جاویدان، میراث فرهنگی داود پیرنیا تماس حاصل نمایند.

 

Tell: 301-279-6778

Fax: 301- 738-2174

Pirnia@pirnia.com

www.pirnia.com.