طریقه پرداخت

پرداخت با چک و یا حواله بانکی

پرداخت با کارتهای اعتباری

   

بهای کتاب

US $195.00

هزینه ارسال به سراسر آمریکا و کانادا

US $7.00

هزینه ارسال به اروپای غربی

US $10.00

هزینه ارسال به کشورهای دیگر

US $10.00