طریقه پرداخت

پرداخت با چک و یا حواله بانکی

پرداخت با کارتهای اعتباری

بهای کتاب

US $40.00

هزینه ارسال به سراسر آمریکا و کانادا

US $5.00

هزینه ارسال به سراسر دنیا

US $15.00