Front Cover

Back Cover

$100.00
 

دختران ایران، سالارزنان جهان

کتاب دختران ایران، سالارزنان جهان سرگذشت زن ایرانی از آغاز تا به امروز تصویری درخشان از زندگی زنان ایران تالیف: منصوره پیرنیا در 424 صفحه، با جلد سخت، کاغذ گلاسه اعلا و بیش از هزار و دویست عکس رنگی و سیاه و سفید و نامه نامه ای غنی با بیش از شش هزار نام و نام فامیل و بیوگرافی چون دائره المعارف از زندگی زنان و دوران ساز، پیشتاز و پیشرو، سازنده و کارآفرین، تک و یکتا وکم نظیر، زنان سدشکن، هنرمند و کاشف، مخترع و نابغه برتر، زنان پر جرات و استثنایی، هنرمند و اندیشمند، نیکوکار و بشر دوست و مبارز، بانوانی که روند تاریخ را تغییر دادند با همان نیروی فکری، پژوهش ونگارش با تکنیک بسیار پیشرفته به زبان های فارسی منتشر کرده است تا ماخذی معتبر در اختیار نسل پویا و زنده پیش رو قرار دهد

جهت تهیه کتاب تاریخی و تصویری " دختران ایران سالار زنان جهان" با شماره تلفن در آمریکا 3012796778

با انتشارات مهرایران تماس بگیرید. Pirnia@pirnia.com www.Pirnia.com و یا

در تاریخ باشکوه ایران زمین، تصویر زن ایرانی، تصویری درخشان و دوران ساز بوده است. درحقیقت هیچ حرکت وجنبش تاریخ ساز در کشور ما وجود نداشته است که زنان سهم موثر خود را در آن بنمایش نگذاشته باشند وچنین است هرچه درباره زن ایرانی و بزرگی او گفته شود کم گفته شده است. انتشارات مهرایران برای رفع این غفلت همواره تلاش کرده و انتشار کتاب سالار زنان ایران، قدمی بوده است تا براین حق شناسی که وطن ما نسبت به زنان خود دارد گام دیگری برداشته شود. در پی آن تلاش کتاب دختران ایران، سالارزنان جهان در دسترس شماست تا افتخار این را داشته باشیم که گامی دیگر برای ادای دین به دختران و زنان ایران برداشته باشیم