$40.00
 

روایت خاطرات اردشیر زاهدی، فرزند توفان

کتاب روایت خاطرات اردشیر زاهدی، فرزند توفان، نگارش منصوره پیرنیا، و ویراستاری داریوش پیرنیا، از سوی انتشارات مهرایران در ایالت مریلند، آمریکا منتشر شد. منصوره پیرنیا در این کتاب به تحقیق و تفحص در زندگی یکی از شاخص ترین رجال سیاسی معاصر ایران میپردازد. کتاب را باید یک زندگی نامه مصور نیز تلقی کرد. چرا که با ارائه تصاویر تازه  از غنی ترین کتاب ها در نوع خود محسوب میشود. مهمتر اینکه اردشیر زاهدی را  به دلیل ویژه گی  های سلوکی و اخلاقی خود از سیاست ورزان متمایز عصر پهلوی بشمارمی آورند و کتاب خواسته است روایت گر صادق این چهره " متمایز چنانچه بوده و هست" باشد. این کتاب همچنین فرصت یگانه ای فراهم کرده است تا ضمن معرفی به اجداد پدری و مادری اردشیرزاهدی اشاره های تازه ای بر زندگی دو خانواده ریشه دار ایرانی یعنی خاندان پیرنیا و زاهدی باشد و تحقیق و پژوهش در این راه تا اعماق تاریخ که مستنداتی درباره حضور این دو خانواده وجود دارد به عقب رفته است. دو خانواده ای که از پایه های تبلورعرفان ایرانی نیز بشمارمیروند و در امر سیاست و وطن خواهی همواره نماد و ضرب المثل بوده اند. کتاب روایت کننده توفان ها، بحران ها وخطرات  و بلایایی است که از سر اردشیرگذشته و وجود مبارز و نا آرام او را به میانه های دهه هفتاد زندگی رسانیده است.

 

تمامی داستان در احوال چهره پر جوش و خروش اردشیر زاهدی پسر فضل الله خان زاهدی و خدیجه خانم پیرنیاست که از دوران جوانی به عرصه سازندگی و سیاست در آمده و با تدبیر، فراست در 25 سال پایانی سلطنت پهلوی دوم  در صف رجال سرشناس ایران قرارگرفت و بقولی مرد دوم بود...

 

کتاب اردشیر زاهدی در360 صفحه با روی جلد رنگی و سخت واعلاء و بیش از650 عکس تاریخی و نام نامه ای غنی، یازدهمین اثر ازمجموعه هزار دستان انتشارات مهر ایران است که در دسترس عموم قرار میگیرد. جهت هدیه کتاب و ابتیاع آن لطفا با انتشارات مهر ایران و کتابفروشی های ایرانی تماس حاصل نمائید.